<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   Hlavní stranaBiotechnologie - událostiBioTech 2020

   BioTech 2020

    

   budova B V?CHT v Praze (17. - 20. ?ervna 2020)

   V?CHT v?Praze a Biotechnologická spole?nost Vás srde?ně zvou k?ú?asti ?na biotechnologické konferenci BioTech 2020, která se uskute?ní 17-20.6.2020 v?budově B V?CHT v?Praze.

   P?edná?ky budou p?edneseny v?sekcích: Medical and Pharmaceutical Biotechnology, Food and Agricultural Biotechnology, Industrial Biotechnology, Microalgae Biotechnology, Environmental Biotechnology a Plant Biotechnology.

   Zveme Vás nejen k?p?edná?kám, ale také k?prezentaci poster?, vystavování i prosté ú?asti.?Registrace ji? byla otev?ena. Vyu?ijte sní?eného vlo?ného.

   Více: https://www.biotech2020.cz/

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   Provozovatel

   Jiho?eská agentura pro podporu inova?ního podnikání o.p.s.

   ?lánky na p?ání


   [na?ítám anketu]

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测