<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   Zpravodajství

   Umělá evoluce symbiont? zachraňuje korály ohro?ené blednutím
   Kredit: auimeesri - Fotolia.com

   Umělá evoluce symbiont? zachraňuje korály ohro?ené blednutím

   18.5.2020   |   Zpravodajství

   Oceány se oteplují a korálové útesy dostávají zabrat. Velkou hrozbou je blednutí korál?, které souvisí s vy??í teplotou mo?ské vody. Jak uvádí Patrick Buerger z vědecké platformy CSIRO

   Pokra?ování ?lánku


   K porá?ce pandemie covid-19 m??e byt nutné pou?ít více vakcín

   15.5.2020   |   Zpravodajství

   ?tve?ice p?edních expert?, v?etně ?éfa amerického National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Anthonyho Fauciho, nedávno v presti?ním Science komentovala tě?kosti

   Pokra?ování ?lánku


   Populace plné samc? zni?ily malarické komáry v laborato?i
   Kredit: Kletr - Fotolia.com

   Populace plné samc? zni?ily malarické komáry v laborato?i

   13.5.2020   |   Zpravodajství

   Technologie genového tahu (gene drive) zásadně p?ispěla k likvidaci experimentálních populací malarickych komár? tím, ?e v nich roz?í?ila gen, ktery rozvrací poměr pohlaví.

   Pokra?ování ?lánku


   Biovyroba s neurony v mikroskopickych buně?nych klecích

   11.5.2020   |   Zpravodajství

   Odborníci rakouské techniky TU Wien vytvo?ili mikroskopické klícky, jejich? ?pletivo“ má oka o velikosti pár mikrometr?. Tyto klícky jsou ideální pro osídlení buňkami a umo?ňují napěstovat ?ivou tkáň

   Pokra?ování ?lánku


   Nano?ástice z vir? rostlin zasahují proti autoimunitním chorobám

   8.5.2020   |   Zpravodajství

   Viry jsou pěkná sebranka. Ne v?dy ale musejí byt na?imi protivníky. Tym italské University of Verona nedávno vytvo?il nano?ástice z rostlinnych vir?, které pak vědci následně vyu?ili k lé?bě autoimunitních onemocnění.

   Pokra?ování ?lánku


   Viry z bobk? zdravych my?í bojují proti obezitě

   6.5.2020   |   Zpravodajství

   V dne?ní době se stále ?astěji pou?ívá lé?ba, která je zalo?ená na manipulaci mikrobiomu pacient? s celou ?adou r?znych obtí?í, od chronickych st?evních zánět? a? po autismus.

   Pokra?ování ?lánku


   Nanostimulátory pobízejí kmenové buňky k opravě sval?

   4.5.2020   |   Zpravodajství

   V regenerativní medicíně by bylo ideální lé?bou pacient? se svaly po?kozenymi ischemií, ?ili nedostatkem kyslíku, stimulování opravy těchto sval? vpíchnutím vhodnych kmenovych buněk pacienta.

   Pokra?ování ?lánku


   Nouzová lé?ba: P?da z?ejmě ú?inně zastavuje krvácení

   1.5.2020   |   Zpravodajství

   P?da lé?í. A tyká se to i poranění. Potvrzují to odborníci kanadské University of British Columbia, kte?í nedávno p?i?li na to, ?e p?írodní silikáty, které jsou v?udyp?ítomné v p?dě,

   Pokra?ování ?lánku


   Vonné látky máty inhibují r?st plevel?

   29.4.2020   |   Zpravodajství

   Některé rostliny jsou velmi úspě?né v konkurenci o prostor, ?iviny a vodu. V některych p?ípadech takové druhy rostlin potla?ují r?st konkurent? pomocí chemickych signál?

   Pokra?ování ?lánku


   Antibakteriální peptid oslabí obranu superbakterií proti antibiotik?m
   Kredit: Gunnar Assmy - Fotolia.com

   Antibakteriální peptid oslabí obranu superbakterií proti antibiotik?m

   27.4.2020   |   Zpravodajství

   Antibiotika byla jedním z nevyznamněj?ích medicínskych objev? 20. století. Bohu?el se ukázalo, ?e jde jen o do?asné vítězství. Bakterie mají proti antibiotik?m obranné mechanismy a nebojí se je pou?ívat.

   Pokra?ování ?lánku


   Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9   Dal?í

    

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   Provozovatel

   Jiho?eská agentura pro podporu inova?ního podnikání o.p.s.

   ?lánky na p?ání


   [na?ítám anketu]

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测