<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   Hlavní stranaZpravodajstvíBiovyroba s neurony v mikroskopickych buně?nych...

   Biovyroba s neurony v mikroskopickych buně?nych klecích

   Datum: 11.5.2020 

   Odborníci rakouské techniky TU Wien vytvo?ili mikroskopické klícky, jejich? ?pletivo“ má oka o velikosti pár mikrometr?. Tyto klícky jsou ideální pro osídlení buňkami a umo?ňují napěstovat ?ivou tkáň ve velmi specifickych tvarech. Doty?ny vyzkum byl sou?ástí nového odvětví biotechnologií zvaného biovyroba (anglicky biofabrication).

   Kredit: Stanford University.Wolfgang Steiger a jeho kolegové spolupracovali s?americkou Stanford University. Poda?ilo se jim umístit nervové buňky, ?ili neurony, do kulovitych klícek. Vyu?ili k?tomu technologii akustického biotisku a vytvo?ili mnohobuně?nou nervovou tkáň. Rovně? se jim povedlo vytvo?it nervové spoje mezi jednotlivymi buňkami ve zmíněnych klíckách. Pro manipulaci s?nervovymi buňkami pou?ili zvukové vlny, které fungovaly jako akustické pinzety.

   Badatelé chtěli dosáhnout toho, aby jim rostl velky po?et nervovych buněk v?malém prostoru. Kv?li tomu pou?ili jako klícky ?buckybally“, molekuly kulovitého tvaru, které tvo?í atomy uhlíku.

   Podle Steigera byly otvory v?těchto ?buckyballech“ natolik velké, ?e jimi mohly mladé nervové buňky prolézt dovnit?. Kdy? ale tyto buňky dozrály, tak se ji? nemohly dostat ven.

   Klícky z ?buckyball?“ byly vytvo?eny procesem 2fotonové polymerizace. V?tomto p?ípadě je k?nastartování pot?ebného chemického procesu vyu?ívám koncentrovany laserovy paprsek, ktery p?sobí na specifická místa v?kapalině. Díky velmi jemné manipulaci s?laserovym paprskem mohou byt vytvo?eny mikroskopické 3D objekty s?extrémní p?esností.

   Autor:?RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.

   Líbil se Vám tento ?lánek? Doporu?te jej svym známym.


   google facebook Digg delicious reddit furl mrwong myspace twitter stumble upon topclanky Jagg bookmarky Linkuj si ! pridej Vybralisme

   Více informací najdete zde:


   49

   Komentá?e / diskuse


   Vá? komentá?:    

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   Provozovatel

   Jiho?eská agentura pro podporu inova?ního podnikání o.p.s.

   ?lánky na p?ání


   [na?ítám anketu]

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测