<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   Hlavní stranaM?j biotech segmentEnviromentální biotechnologie

   Enviromentální biotechnologie

    

   Podrobněj?í dělení segmentu:

   Biotechnologie ?ivotního prost?edí je multidisciplinární integrací věd p?írodních a technickych za ú?elem vyu?ití ohromného biochemického potenciálu mikroorganism? rostlin a jejich sou?ástí, dále pak zachování ?ivotního prost?edí a trvale udr?itelného rozvoje. Biotechnologie ?ivotního prost?edí se definuje jako vyvoj, u?ívání a regulace biologickych systém? jako nap?. buněk ?i enzym? k remediaci kontaminovanych prost?edí (země, vzduch, voda ?i sedimenty) a k proces?m p?átelskym k ?ivotnímu prost?edí (zelené technologie vyroby ?i trvale udr?itelny rozvoj).

   Primární rolí biotechnologie ?ivotního prost?edí je vyvoj lep?ích p?ístup? k zaji?tění trvale udr?itelného rozvoje a k porozumění proces?m v p?írodním prost?edí. Hnací silou biotechnologie jsou schopnosti mikroorganism? utilizovat r?zné zdroje uhlíku vyskytující se v p?írodě p?irozeně, ale i v zne?i?tění.

   Záznamy v databázi k segmentu Enviromentální biotechnologie:

   Firmy (), Vyzkumná pracovi?tě (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé slu?eb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), ?asopisy (), Legislativa (), ?eské události (), Zahrani?ní události ()

    

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测