<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   Novinky z ?eskych biotechnologií

   Náplast na hluboké popáleniny urychlí hojení a zamezí mokvání
   Kredit: Alexilus - Fotolia.com

   Náplast na hluboké popáleniny urychlí hojení a zamezí mokvání

   20.3.2020   |   Novinky z ?eskych biotechnologií

   Unikátní náplast na hluboké popáleniny vyvíjí vědci z brněnského centra CEITEC VUT. Materiál na zakrytí rány tvo?í dvě vrstvy – spodní ?ást urychluje hojení, horní vrstva z hydrogelu zase zamezuje mokvání po?kozené k??e. Náplast je navíc zcela pr?hledná. Léka? tak m??e pozorovat, jak postupuje lé?ba, ani? by musel místo neustále ...

   Pokra?ování ?lánku


   Odhalení nádor? tlustého st?eva z krve? Pom??e nová diagnostika
   Kredit: psdesign1 - Fotolia.com

   Odhalení nádor? tlustého st?eva z krve? Pom??e nová diagnostika

   28.2.2020   |   Novinky z ?eskych biotechnologií

   MUNI spolu s Masarykovym onkologickym ústavem a firmou BioVendor podepsala licen?ní smlouvu na patentovanou diagnostickou sadu, kterou vyvinul tym Ond?eje Slabého z institutu CEITEC MU. Do dvou let m??e byt testovací souprava k dispozici léka??m.

   Pokra?ování ?lánku


   Genovy mix ?ech? je unikátní. Od ostatních se li?íme i reakcemi na léky, ?íká vědkyně z CEITEC

   7.2.2020   |   Novinky z ?eskych biotechnologií

   Jedním z mnoha projekt?, které v minulych letech podpo?ily fondy EU, je i vědecky vyzkum s poněkud krkolomnym názvem Analyza ?eskych genom? pro teranostiku. Jeho cílem je vytvo?it národní referen?ní databázi, je? bude mapovat genetickou variabilitu ?eské populace. Pro? je to dobré a jak se ?e?i li?í od jinych národ?, vysvětluje pro Aktuálně.cz...

   Pokra?ování ?lánku


   Odborníci z CEITEC budou zkoumat vyu?ití metody LIBS p?i diagnostice rakoviny
   Kredit: luchshen - Fotolia.com

   Odborníci z CEITEC budou zkoumat vyu?ití metody LIBS p?i diagnostice rakoviny

   24.1.2020   |   Novinky z ?eskych biotechnologií

   Metoda LIBS umí rychle odhalit změny slo?ení materiálu. Odborníci z CEITEC VUT budou zkoumat její mo?né vyu?ití p?i diagnostice rakoviny.

   Pokra?ování ?lánku


   NBT studie, nové GMO, Chorvatské p?edsednictví
   Kredit: davis - Fotolia.com

   NBT studie, nové GMO, Chorvatské p?edsednictví

   10.1.2020   |   Novinky z ?eskych biotechnologií

   A?koliv vědci i ?lechtitelé volají po urychlené změně p?ístupu ke genové editaci, bruselské instituce postupují svym ?rozvá?nym“ tempem. V době, kdy témě? exponenciálně nar?stá po?et odbornych ?lánk? o vyu?ití techniky CRISPR a dal?ích (viz ?Novinky v oblasti NBT“),

   Pokra?ování ?lánku


   Zjistit rakovinu k??e bude díky vědc?m snadněj?í

   27.12.2019   |   Novinky z ?eskych biotechnologií

   Léka??m by v budoucnu měla pomoci s rozpoznáním rakoviny k??e nová metoda, kterou vyvíjejí vědci z Brna. Jejich speciální p?ístroj vyu?ívající laserové spektroskopie je schopen ze vzorku k??e ur?it, zda neobsahuje zvy?ené mno?ství kov?. Právě to je pro toto nádorové onemocnění typické. Rakovinu k??e jsou zatím léka?i schopni rozeznat pouze opticky...

   Pokra?ování ?lánku


   Well Fed (2017)
   Kredit: Volker Schwere - Fotolia.com

   Well Fed (2017)

   20.12.2019   |   Novinky z ?eskych biotechnologií

   K ?emu jsou dobré geneticky modifikované plodiny (GMO)? Pot?ebujeme je v?bec v Evropě? Není lep?í chovat se "p?edbě?ně opatrně" a dr?et se od nich dál?

   Pokra?ování ?lánku


   Genové editace ve světle brexitu
   Kredit: Igor Mojzes - Fotolia.com

   Genové editace ve světle brexitu

   13.12.2019   |   Novinky z ?eskych biotechnologií

   Je krátce po p?lnoci z 12. na 13. prosince 2019 – a na televizních obrazovkách nejspí? v celém světě naskakují první, zatím jen ?kvalifikované odhady“ vysledk? parlamentních voleb ve Spojeném království …

   Pokra?ování ?lánku


   Spolupráce vědc? z Akademie věd se soukromou sférou p?inesla novou technologii
   Kredit: FotolEdhar - Fotolia.com

   Spolupráce vědc? z Akademie věd se soukromou sférou p?inesla novou technologii

   9.12.2019   |   Novinky z ?eskych biotechnologií

   Spolupráce dvou pra?skych vyzkumnych institucí, ústavu organické chemie a biochemie AV ?R a Mikrobiologického ústavu AV ?R, a brněnského startupu CF Plus Chemicals, spin-offu z presti?ní ?vycarské univerzity ETH Curych, p?inesla novou technologii CF LINK, která najde uplatnění nap?íklad p?i vyvoji novych lé?iv.

   Pokra?ování ?lánku


   Transparentnost nebo inovace?

   1.11.2019   |   Novinky z ?eskych biotechnologií

   Vysledkem petice proti herbicidu glyfosátu, kterou podepsalo více ne? milión ob?an? EU, a také d?sledkem odmítání GM plodin je novy p?edpis, ktery by měl zvy?it d?věru ve?ejnosti ve schvalovací procesy.

   Pokra?ování ?lánku


   Stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9   Dal?í

    

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   Provozovatel

   Jiho?eská agentura pro podporu inova?ního podnikání o.p.s.

   ?lánky na p?ání


   [na?ítám anketu]

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测