<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   Hlavní stranaZpravodajstvíImunoterapie s nano?ásticemi mědi vyma?e nádor

   Imunoterapie s nano?ásticemi mědi vyma?e nádor

   Datum: 8.1.2020 

   Mezinárodní tym vědc? a léka?? vyvinul novy typ nano?ástic zalo?enych na mědi, které potla?ují nádory u pokusnych my?í. Tato technologie funguje i sama o sobě. Pokud je ale taková lé?ba kombinovaná s?imunoterapií, tak vyma?e nádor a je?tě navíc za?ídí dlouhodobou ochranu tkání p?ed návratem nádorovych buněk.

   Kredit: NIH.Nová lé?ba vyu?ívá nové znalosti, které se tykají ú?inného p?sobení ur?itych typ? nano?ástic na nádory. Na vyzkumu se podíleli odborníci belgické KU Leuven, německych University of Bremen a Leibniz Institute of Materials Engineering, a také ?ecké University of Ioannina. V?rámci vyzkumu zjistili, ?e buňky nádoru jsou vyjime?ně citlivé na nano?ástice, které jsou vytvo?ené z?mědi a kyslíku.

   Jakmile nano?ástice mědi proniknou do těla, tak se rozpustí a stanou se toxickymi. P?itom pobijí nádorové buňky, které jsou poblí?. Klí?em k?designu těchto novych nano?ástic bylo p?idání oxidu ?eleza. Podle badatel? díky tomu nano?ástice zabíjejí nádorové buňky a zdravé buňky nechávají byt.

   Experimenty na my?ích ukázaly, ?e nano?ástice mědi vylep?ené oxidem ?eleza sice zlikvidují nádor, ten se ale záhy do tkáně vrátí. Kdy? ale zkombinovali nové nano?ástice s?imunoterapií, tak do?lo k?zapojení imunitního systému do boje proti nádoru. A první vysledky takového postupu jsou velmi slibné.

   Autor:?RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.

   Líbil se Vám tento ?lánek? Doporu?te jej svym známym.


   google facebook Digg delicious reddit furl mrwong myspace twitter stumble upon topclanky Jagg bookmarky Linkuj si ! pridej Vybralisme

   Více informací najdete zde:


   49

   Komentá?e / diskuse


   Vá? komentá?:    

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   Provozovatel

   Jiho?eská agentura pro podporu inova?ního podnikání o.p.s.

   ?lánky na p?ání


   [na?ítám anketu]

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测