<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   Hlavní stranaM?j biotech segment

    

   Jak pou?ívat tuto ?ást portálu – v?e k mému oboru na jednom místě!

   Tato ?ást portálu byla vytvo?ena za ú?elem snaz?í orientace a u?ívání v?ech informací tykajících se pouze biotech oboru, ktery vás zajímá. Pro jednodu??í u?ívání této ?ásti portálu bylo vytvo?eno velmi jednoduché menu v pravé ?ásti stránky, které vám umo?ní jednoduchy p?ístup k databázím pro vámi zvolenou ?ást biotech sektoru.

   V?echny databáze a informace jsou v této ?ásti seskupeny a nejsou děleny dle jednotlivych biotech obor?. Sami m??ete vidět, fulltext“ (v pravém menu) zna?í cca 6000 záznam?.

   Jak postupovat p?i zadání specifického oboru? Pro p?ístup k databázím a informacím z va?eho vybraného oboru, vyberte v levém hlavním menu portálu ?i pro jednodu??í orientaci p?ímo jeden z následujících obor?:

   Po kliknutí na zvoleny biotech obor se vám zobrazila ?ást portálu věnovaná pouze tomuto oboru.

   Je?tě více si následně m??ete specifikovat vá? zvoleny obor vyběrem z nabídky horní ?ásti stránky s názvem ?Podrobněj?í dělení segmentu“. A nyní v pravém menu naleznete pohodlně ve?keré databáze a informace pouze z oboru, ktery Vás zajímá.

    

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   Provozovatel

   Jiho?eská agentura pro podporu inova?ního podnikání o.p.s.

   ?lánky na p?ání


   [na?ítám anketu]

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测