<big id="rtrtr"><strike id="rtrtr"></strike></big>

  <p id="rtrtr"></p>

   mg娱乐游戏检测

   Hlavní stranaM?j biotech segment?ivo?i?ná biotechnologie

   ?ivo?i?ná biotechnologie

    

   Podrobněj?í dělení segmentu:

   Hlavními aplikacemi biotechnologie na chov a ?lechtění hospodá?skych zví?at jsou diagnostika, produkce transgenních zví?at, vy?iva a zdraví zví?at.

   Diagnostické a analytické p?ístupy se pou?ívají p?i rozmno?ování zví?at za ú?elem identifikace fenotypovych, fyziologickych nebo biochemickych vlastností, kterych by bylo mo?né vyu?ít jako vhodné cíle chovatelskych program?.

   Tyto analytické metody lze rovně? vyu?ít k dokazování p?vodu a paternity zví?at. Ve srovnání s tradi?ními metodami, analyza a diagnostika zalo?ená na biotechnologii jsou mnohem ú?inněj?í, není t?eba velkého mno?ství vzork? a vysledky se získávají rychleji.

   Záznamy v databázi k segmentu ?ivo?i?ná biotechnologie:

   Firmy (), Vyzkumná pracovi?tě (), Vládní a nevládní organizace (), Dodavatelé slu?eb (), Dodavatelé materiálu (), Projekty (), Linky (), Knihy (), ?asopisy (), Legislativa (), ?eské události (), Zahrani?ní události ()

    

   OPPI, MPO, EU

   CEBIO a I. etapa JVTP

   • CEBIO
   • BC AV CR
   • Budvar
   • CAVD
   • CZBA
   • Eco Tend
   • Envisan Gem
   • Gentrend
   • JAIP
   • Jiho?eská univerzita
   • Madeta
   • Forestina
   • ALIDEA

   Provozovatel

   Jiho?eská agentura pro podporu inova?ního podnikání o.p.s.

   ?lánky na p?ání


   [na?ítám anketu]

   LinkedIn

   mg娱乐游戏检测